เราเป็นกลุ่มชาวยิว 5 คนที่อุทิศตนเพื่อสร้างเนื้อหาภาษาไทยในหัวข้อการทำสวนและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการทำสวนทั่วโลกสำหรับผู้พูดภาษาฮิบรู

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนื้อหาของเราจะดึงดูดความสนใจของชาวสวนไทย

สนุกกับการอ่านข่าวการทำสวนล่าสุดของเราและขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนของคุณ